3 võtet riiete parandamiseks

Riiete parandamisele võib läheneda väga loominguliselt. Järgnevalt on välja toodud kõige tavalisemad ehisparanduse võtted, mida kasutada oma riiete unikaalseks muutmisel.

 

Augu nõelumine

Kasutatakse lihtsat jooksupistet, milles niit/lõng on kootud ridade kaupa. Alguses tehakse pisted pikkupidi, august üle minnakse pika pistega. Seejärel tehakse pisted laiupidi, augu kohal põimitakse niit/lõng pikkupidi tehtud pistetega.

Paik

Katkisele kohale õmmeldakse peale või alla riidetükk. Riidetüki kinnitamiseks võib kasutada tavalist üleloomispistet. Valitud riidetükk võiks olla sarnasest materjalist.

Ääre parandus

Kasutatakse näiteks üleloomispistet, et tugevadada või parandanda riiete ääri. Kasutatakse ka teistsuguseid pisteid nagu sämppiste ja ahelpiste.