Paranduskeldri poolt läbi viidud uurimus

 

Paranduskeldri üheks suurimaks väljakutseks on olnud, kuidas säilitada organisatsiooni majanduslik stabiilsus, samal ajal julgustades inimesi oma asju parandama. Tänu Tartu linna TREASoURcE projektile anti Paranduskeldrile 2023. aastal võimalus süvitsi uurida seda teemat. Uurimisküsimus sõnastati järgnevalt:“Kuidas innustada inimesi parandama, tagades samal ajal organisatsiooni majanduslik toimetulek?”

Allpool on võimalik tutvuda uurimuse kokkuvõttega: