HARIDUSPROGRAMMID

“Riiete eluiga” 

 • Kestus: 60 min
 • Õpilaste arv: kuni 24
 • Õppeaste: II ja III kooliaste

 

Tunni läbimisel õpilane:

 • Tutvub Paranduskeldriga
 • Mõistab miks tekstiilitööstusel on keskkonnale negatiivne mõju
 • Näeb parandatud riideid ja mõistab selle väärtust
 • Teab, mis on paikamine ja millal seda kasutada
 • Kujundab võimaliku riideparanduse disaini

 

Tutvume lühidalt Paranduskeldri ja selle pakutavate võimalustega. Arutame koos tekstiilitööstuse murekohtade üle ning millest tuleneb tekstiili tootmise negatiivne mõju keskkonnale. Vaatleme parandatud riideid ja mõtleme, kuidas riiete eluiga oleks võimalik pikendada. Loovtööna proovivad õpilased kujundada ühe paigatud riideeseme. Programmi kohandame vastavalt vanusegrupile.

“Paranduskelder ja parandamine” 

 • Kestus: 60
 • Osalejate arv: kuni 24
 • Õppeaste: II ja III kooliaste

 

Tunni läbimisel õpilane:

 • Teab, kuidas toimib Paranduskelder
 • Mõistab parandamise väärtust
 • Analüüsib ennast parandajana 
 • Uurib katkiste asjade disaini

 

Tutvume Paranduskeldri erinevate ettevõtmistega (parandamine, Paranduskohvikud, Youtube kanal). Arutleme üldisemalt tarbimis- ja parandamiskultuuri üle. Igaüks saab mänguliselt ka analüüsida enda parandamisega seotud käitumist ning enda valikuid teistele põhjendada. Vaatleme koos erinevaid katkisi asju ning püüame aru saada, miks nad katki on läinud ning kuidas tuleks ese kestvamalt disainida. Programmi kohandame vastavalt vanusegrupile.

“Ringmajanduslikud esemed” 

 • Kestus: 60
 • Osalejate arv: kuni 24
 • Õppeaste: II ja III kooliaste

Tunni läbimisel õpilane:

 • Tutvub Paranduskeldriga
 • Teab, millised on lineaarmajanduse negatiivsed tagajärjed
 • Teab, mis põhimõtetel toimib ringmajandus 
 • Analüüsib eseme elutsüklit tooraine saamisest kuni eseme nö surmani

 

Tutvume lühidalt Paranduskeldri ja selle pakutavate võimalustega. Arutame lineaarse majanduse negatiivsete mõjude üle ning mõtleme, miks ringmajanduslik lähenemine keskkonnale parem on. Uurime, milline on ühe tavapärase eseme elutsükkel alates tooraine saamisest kuni eseme nö surmani. Õpilased mõtlevad, kuidas esemete eluiga pikendada ringmajanduspõhimõtete abil. Programmi kohandame vastavalt vanusegrupile.

“Keskkonnaprobleemid ja keskkonnasõbralik käitumine” 

 • Kestus: 60 
 • Osalejate arv: kuni 24
 • Õppeaste: II ja III kooliaste

Tunni läbimisel õpilane:

 • Teab, kuidas toimib Paranduskelder
 • Analüüsib enda elustiili keskkonnasõbralikust 
 • Mõtleb keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise peale 
 • Arutleb ja reflekteerib jätkusuutliku elustiili väljakutsete ja võimaluste üle

Tutvume Paranduskeldriga ning mille poolest on organisatsioon keskkonnasõbralik. Loomingulisel viisil saavad õpilased hinnata ka enda elustiili ning milliseid samme saab elus teha, et olla keskkonnasõbralikum. Vaatleme keskkonnaprobleeme laiemalt ning mõtleme ka võimalike lahenduste peale. Haridusprogramm on mänguline ning arutelurohke. Programmi kohandame vastavalt vanusegrupile.