HARIDUSPROGRAMMID

“Riiete eluiga” 

 • Kestus: 60 min
 • Õpilaste arv: kuni 24
 • Õppeaste: II ja III kooliaste, gümnaasium
 • Hind õpilasele: 4€

 

Tunni läbimisel õpilane:

 • Osaleb Paranduskeldri ekskursioonil ja teab kuidas organisatsioon toimib
 • Mõistab miks tekstiilitööstusel on keskkonnale negatiivne mõju
 • Näeb parandatud riideid ja mõistab selle väärtust
 • Teab, mis on paikamine ja millal seda kasutada
 • Kujundab võimaliku riideparanduse disaini

 

Tutvume Paranduskeldri ja selle pakutavate võimalustega. Arutame koos tekstiilitööstuse murekohtade üle ning millest tuleneb tekstiili tootmise negatiivne mõju keskkonnale. Vaatleme parandatud riideid ja mõtleme, kuidas riiete eluiga oleks võimalik pikendada. Loovtööna proovivad õpilased kujundada ühe paigatud riideeseme. Haridusprogramm sobib II, III astme kooliõpilastele ja gümnaasiumiõpilastele (kohandame programmi vastavalt vanuseastmele)

“Paranduskelder ja parandamine” 

 • Kestus: 60
 • Osalejate arv: kuni 24
 • Õppeaste: II ja III kooliaste, gümnaasium
 • Hind õpilasele: 4€

 

Tunni läbimisel õpilane:

 • Osaleb Paranduskeldri ekskursioonil ja teab kuidas organisatsioon toimib
 • Mõistab parandamise väärtust
 • Proovib lihtsamaid parandamise võtteid
 • Uurib katkiste asjade disaini

 

Tutvume Paranduskeldri erinevate ettevõtmistega (parandamine, Paranduskohvikud, Youtube kanal). Arutleme üldisemalt tarbimis- ja parandamiskultuuri üle. Õpilased saavad proovida läbi paar lihtsamat parandamise võtted. Vaatleme koos erinevaid katkisi asju ning püüame aru saada, miks nad katki on läinud ning kuidas tuleks ese kestvamalt disainida.Haridusprogramm sobib II, III astme kooliõpilastele ning gümnaasiumiõpilastele (programmi kohandame vastavalt vanusegrupile).

“Säästliku elustiili võimalused Paranduskeldri näitel” 

 • Kestus: 60 
 • Osalejate arv: kuni 24
 • Õppeaste: II ja III kooliaste, gümnaasium
 • Hind õpilasele: 4€

Tunni läbimisel õpilane:

 • Osaleb Paranduskeldri ekskursioonil ja teab kuidas organisatsioon toimib
 • Teab millist keskkonnaprobleemi Paranduskelder püüab lahendada
 • Näeb võimalike keskkonnasõbralike tegevusi Paranduskeldri näitel
 • Analüüsib enda elustiili keskkonnasõbralikust

Programmis tutvuvad õpilased Paranduskeldriga ning mille poolest on organisatsioon keskkonnasõbralik. Õpilased tutvuvad ja mõtlevad kaasa erinevate väljakutsetega, millega Paranduskelder tegeleb (jääkmaterjalide suur hulk, prügi sorteerimine, asjade parandamine). Õpilased saavad mõelda ka enda elustiili peale ning milliseid samme saab elus teha, et olla keskkonnasõbralikum. Haridusprogramm sobib II, III astme kooliõpilastele ning gümnaasiumiõpilastele (programmi kohandame vastavalt vanusegrupile).