Kuidas me isikuandmeid kasutame?

 

Meile oma isikuandmeid esitades nõustute andmete meiepoolse kasutamisega meie kohustuste täitmiseks Teie suhtes ja vastavate teenuste osutamiseks. Kasutades meie veebilehte, nõustute Te siintoodud isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Vajame andmeid järgmisteks otstarveteks:

  1. Liikme avalduste töötlemiseks meie veebiteenuste kaudu;
  2. Teiega infovahetuse pidamiseks: teavitusteteks ja täpsustusteks seoses Teie liikmelisusega või probleemide lahendamiseks teie broneeringuga seoses (nt telefoninumber, e-posti aadress)
  3. Päringutele vastamiseks (e-posti aadress);
  4. Veebipoe tellimuste menetlemiseks (kontakteerumine e-posti või telefoni teel);
  5. Uudiskirjaga liitumiseks valikuliselt (e-posti aadress)

Säilitame andmeid ainult nii kaua, kui see on Teile teenuste osutamiseks vajalik või seadustega nõutud. Seejärel Teie isikuandmed kustutatakse. Me ei saa Teie andmeid eemaldada, kui nende säilitamine on õigusaktidega, näiteks raamatupidamiseeskirjadega nõutav või kui andmete säilitamiseks on muid seaduslikke põhjusi, näiteks lepingulise suhte jätkumine. Pärast dokumendi või andmete säilitamise vajaduse möödumist dokumendid ja/või andmed nende kohta hävitatakse nõuetekohaselt. Samuti kustutatakse infosüsteemidest pärast säilitustähtaja möödumist Teie isikuandmeid puudutavad andmed.

Kellel on juurdepääs andmetele?

Me ei edasta, müü ega vaheta isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kunagi kolmandatele osapooltele. Andmeid edastatakse kolmandatele osapooltele ainult selleks, et meie saaks Teie ees oma kohustusi täita või nõuda vajadusel sisse võlgnevusi.

Oleme kohustatud edastama Teie isikuandmed vastavatele organitele ka tulenevalt õigusaktides sätestatust (nt kriminaalmenetlus, läbiotsimisorder, kohtukutse või kohtuotsus.).

MTÜ Paranduskelder on isikuandmete vastutav töötleja.