Kõik uus on unustatud vana

jaanuar 3, 2021

Alates 1964. aastast hakati Tartus valmistama liikuvaid juuksuri- ja kingsepatöökodasid, vastuvõtupunkte ja muid eriotstarbelisi teenindussõidukeid. 1970ndate keskel teenindas Eesti NSV maa-asulaid poolsada Tartus valmistatud rändtöökoda. Teenindatavaid asulaid oli kokku ligi 6002. Vastavalt sellele kuidas maa-asulatesse lisandus statsionaarseid teenindustöökodasid ja vastuvõtupunkte eemaldati rändtöökojad järk-järgult kasutuselt.

1973. aastal oli Eesti NSVs 2135 teenindustöökoda ja 424 vastuvõtupunkti (E. Lember. Eesti NSV. Elu-olu. Kaubandus ja elutarbeline teenindamine, 1973).

YouTube player

Allikas: www.minevikumasin.ee