Eesti Naine 1929

Kuidas suhtus Eesti Naine parandamisesse aastal 1929?

Juulikuu numbrist võib lugeda: “Parandamisel on majanduslises elus suur tähtsus. Seda õigel ajal tarvitades hoidume nii mõnegi uue väljamineku eest. Kui ka majandusline külg alati alla kriipsutatud ei ole, võime parandades mõnd meile kallist mälestust või haruldust, mida uuega asendada ei saa, päästa.”

 

Allikas: www.digar.ee

Leave a Reply

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please Wait...