Toetus

Sinu toetuse abil tõstame oma organisatsiooni jätkusuutlikkust, saame pakkuda rohkem töötube ning tegeleda parandamiskultuuri levikuga üle Eesti.

Toetame parandamise alusõigust, mille läbi on tarbijatel võimalused ja õigus oma tarbeesemeid ise parandada ilma tootjapoolsete piiranguteta.

Parandamise alusõiguse mõned lähtepunktid on:

🛠️ Seade peaks olema ehitatud ja konstrueeritud viisil, mis võimaldab seda kergesti remontida;

👨‍🔧 Lõppkasutajatel ja sõltumatutel remonditeenuste osutajatel peaks olema juurdepääs originaalvaruosadele ja -tööriistadele (nii tarkvarale kui ka füüsilistele tööriistadele), mis on vajalikud seadme parandamiseks õiglastel turutingimustel;

📝 Parandustööde võimalikkus on tootedisaini lähteülesandes ja see ei tohiks olla seadme tarkvara poolt takistatud;

👁️‍ tootja peaks tegema selgelt teatavaks seadme parandatavuse.

Näitan kõiki 6 tulemust