Paranduskelder on kogukond inimestest, kes tegutsevad end ümbritseva elu parandamise eesmärgiga.

Paranduskelder võimaldab Tartu elanikel külastada avalikku töökoda oma katkiste tarbesemetega ning kohalolevad meistrid aitavad neil esemeid korda teha.

Parandamine toimib tandemis meistriga, kus meistri peamiseks ülesandeks on juhendada eseme omanikku oma asja võimalikult palju ise parandama. Nõnda kogeb külastaja, et igapäevaseid tarbeesemeid on tegelikult tihti oodatust väiksema vaevaga ka ise võimalik parandada ja õpib parandusi iseseisvalt tegema.

Pakume ainulaadset kogukondlikku paranduskogemust, mis võimestab inimesi õpetades neid pikendama oma tarbeesemete eluiga.

Parandustöökoda on avatud kõigile ning tasumine toimub vabatahtliku annetuse teel.

Sedasi saame tagada teenuse ligipääsetavuse ka vähemkindlustatud ühiskonnaliikmetele. Teenus toimib tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele ning kestab kuni 31.12.2025.

Projekti maksumuse kogumaht on 75 827 eurot millest, 15 165 eurot on omafinantseeringuga kaetav summa. Omafinantseeringuid katame töötubade läbiviimise eest saadud tasudest, Paranduspunkti annetustest ning ka eraldi kogutud annetustest.

Aita meil tagada projekti edu!

Paranduspunkti omafinantseering 15165€
Hetkel kogutud annetused 1621€

Seisuga 17.05.2024

Projekti edukaks elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu summa.

Kui sooviksid meid tegevust toetada, siis selleks on nii otsesed kui ka kaudsed võimalused.

AKTIIVNE TOETUS

Kui soovid osaleda vabatahtlikuna töötubades, talgutel või organisatoorses tegevuses.
Sooviksin aidata:

PASSIIVNE TOETUS

Kui soovid panustada rahaliselt meie missiooni täitmiseks.

Toetamise tasemed jagunevad:

Toetame parandamise alusõigust, mille läbi on tarbijatel võimalused ja õigus oma tarbeesemeid ise parandada ilma tootjapoolsete piiranguteta.

Parandamise alusõiguse mõned lähtepunktid on:

 

🛠️ Seade peaks olema ehitatud ja konstrueeritud viisil, mis võimaldab seda kergesti remontida;

👨‍🔧 Lõppkasutajatel ja sõltumatutel remonditeenuste osutajatel peaks olema juurdepääs originaalvaruosadele ja -tööriistadele (nii tarkvarale kui ka füüsilistele tööriistadele), mis on vajalikud seadme parandamiseks õiglastel turutingimustel;

📝 Parandustööde võimalikkus on tootedisaini lähteülesandes ja see ei tohiks olla seadme tarkvara poolt takistatud;

👁️‍ tootja peaks tegema selgelt teatavaks seadme parandatavuse.

Meie toetajad

Oma tegevusega poleks me kindlasti jõudnud nii kaugele, kui poleks olnud meiega kaasas mõttekaaslasi ja parandamisse uskuvaid inimesi ja institutsioone. Soovime tänada kõiki kaasa mõtlemise eest ning teie jätkuva toetuse eest parandamise populariseerimise hüvangusse.