Paranduskelder on kogukond inimestest, kes tegutsevad end ümbritseva elu parandamise eesmärgiga.

Toetame parandamise alusõigust, mille läbi on tarbijatel võimalused ja õigus oma tarbeesemeid ise parandada ilma tootjapoolsete piiranguteta.

Parandamise alusõiguse mõned lähtepunktid on:

 

🛠️ Seade peaks olema ehitatud ja konstrueeritud viisil, mis võimaldab seda kergesti remontida;

👨‍🔧 Lõppkasutajatel ja sõltumatutel remonditeenuste osutajatel peaks olema juurdepääs originaalvaruosadele ja -tööriistadele (nii tarkvarale kui ka füüsilistele tööriistadele), mis on vajalikud seadme parandamiseks õiglastel turutingimustel;

📝 Parandustööde võimalikkus on tootedisaini lähteülesandes ja see ei tohiks olla seadme tarkvara poolt takistatud;

👁️‍ tootja peaks tegema selgelt teatavaks seadme parandatavuse.

Tahame anda rohkematele inimestele võimaluse oma asju ise parandada. Mittetulundusühinguna tegutsedes keskendume kogukonna ja mugava keskkonna loomisele hõlpsateks parandustöödeks. Loodame ka oma kogukonna toele, et hoida töötubasid käimas ja meistreid juhendamas.

 

Kui sooviksid meid tegevust toetada, siis selleks on nii lähedased kui ka kaudsed võimalused.

AKTIIVNE TOETUS

Kui soovid osaleda vabatahtlikuna töötubades, talgutel või organisatoorses tegevuses.

Iga annetuse eest tänu hüüame välja igakuiselt oma sotsiaalmeedia kanalites ning kingitused jagame kätte hiljemalt kahe nädala jooksul annetamise hetkest.

Teie annetus aitab meil hoida töötubasid käimas, mentorid juhendamas ja kogukonda parandamas.

Täname teid suuremeelsuse ja meie kogukonna osaks olemise eest.